قابل توجه کارکنان دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اسدآباد.

 

به اطلاع کارکنان دانشکده می رساند:جهت آزمون الکترونیکی سیری دروصیت نامه امام خمینی (ره) ازتاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ساعت ۱۲:۰۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ساعت ۲۲:۰۰ درسامانه ویانا به آدرس vianna.asaums.ac.ir فعال می باشد.

درضمن نام کاربری و کلمه عبور جهت ورود به سامانه کدملی می باشد.